BlogglistorFastigheter


Hem & Inredning
Vi hoppas att din upplevelse på bloggen har varit bra.
Vi tar tacksamt emot din röst genom att du klickar på Byggahus & Vi Bygger Hus klicka på logon (nytt fönster öppnas). Röstningen sker genom att du klickar på stjärnorna.


Vi som bygger

VÄGEN TILL DRÖMHUSET!

VÄGEN TILL DRÖMHUSET! Det är bygglovet samt undertecknande av slutbeställning som mest påverkar inflyttningsdatumet. [...]

Brandklassning

Finessen med brandklassning är att närliggande hus inte skall hinna börja brinna innan det evakuerats på boende och räddningstjänsten är på plats för att försöka förhindra en spridning. Det är därför kraven finns. Naturligtvis är det inte helt lätt att rädda hus som står nära,men i 80-90% av fallen så lyckas räddningstjänsten. [...]

Tekniskt samråd

Idag hade vi vårt tekniskt samråd med kontrollansvarig,bygglovshandläggare hos kommunen och byggherren (= mig),tillsammans gick vi igenom ritningar,arbetets planering och tillsyns- och kontrollåtgärder (kontrollplanen) samt vilka föreskrifter och regler som finns. Vi fick även en hel del tips på vad man kan tänka på när man bygger hus. [...]

Redo för nästa rond..

TEKNISKT SAMRÅD Arbetet får INTE påbörjas innan tekniskt samråd har skett och ett start besked har utfärdats. Dagordning (PBL 10 kap 11-20§§) [...]

Hur överklaga avslag på bygglov?

De flesta beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) PBL,som fattas av den kommunala byggnadsnämnden eller av kommunfullmäktige kan överklagas hos Länsstyrelsen. [...]