BlogglistorFastigheter


Hem & Inredning
Vi hoppas att din upplevelse på bloggen har varit bra.
Vi tar tacksamt emot din röst genom att du klickar på Byggahus & Vi Bygger Hus klicka på logon (nytt fönster öppnas). Röstningen sker genom att du klickar på stjärnorna.


Vi som bygger

Takbeklädnad

Takbeklädnaden bör man bestämma redan vid val av konstruktion. Den traditionella takpannan kan ersättas av skiffer,takplåt,papp eller gröna tak…[...]

Fasadstilar

Puts vs Träpanel Många nybyggda hus som har byggts med putsade fasader har drabbats av stora fuktskador. Bör man undvika putsad fasad? Sveriges Tekniska forskninginstitut,SP har genomfört en studie som omfattade 821 byggnader. Mätningarna visade att 55 procent av dessa hade så stora fuktskador att minst en vägg måste byggas om. [...]

Söka hustillverkare

Bland det viktigaste när man väljer hustillverkare är att noggrant ta reda på vad som egentligen ingår i leveransen,både material och arbete. Välj en hustillverkare med gott rykte och sunda finanser! [...]

Rita drömkåken

Rita drömkåken! För att utmana våra egne skisser och tankar kontaktade jag två arkitekter…[...]

Tomten är köpt och planerna tar fart…

Tomten är köpt och planerna tar fart… Det är dags att gå till arkitekten med embryot till våra husplaner vilka sedan länge är skapade i tankarna…[...]