BlogglistorFastigheter


Hem & Inredning
Vi hoppas att din upplevelse på bloggen har varit bra.
Vi tar tacksamt emot din röst genom att du klickar på Byggahus & Vi Bygger Hus klicka på logon (nytt fönster öppnas). Röstningen sker genom att du klickar på stjärnorna.


Vi som bygger

Schakt &återfyllning

Innan schaktningen påbörjas kan det var bra att tänka igenom hur trädgården ska utformas om träd och buskar ska bevaras och var schaktmassorna ska placeras. [...]

Redo för nästa rond..

TEKNISKT SAMRÅD Arbetet får INTE påbörjas innan tekniskt samråd har skett och ett start besked har utfärdats. Dagordning (PBL 10 kap 11-20§§) [...]

Hur överklaga avslag på bygglov?

De flesta beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) PBL,som fattas av den kommunala byggnadsnämnden eller av kommunfullmäktige kan överklagas hos Länsstyrelsen. [...]

Bygglovet beviljat –Jippiiii!!!

När vi kom hem till Sverige i lördags låg ett brev från samhällsbyggnadsnämnden,jag öppnar med hjärtat i halsgropen och tänker att nu är det säkert något fel igen,”för att ert ärende ska kunna behandlas erfordras att ni kompletterar ärendet med!”. Men nej,klart och tydligt står att bygglovet är beviljat. [...]

På jakt efter trygghet…

När du bygger nytt hus ingår oftast larm men Nej nej larmet är inte ditt det ägs av företaget som installerat alarmet t ex. Securitas Direct eller Sector Alarm och vill du inte ansluta dig till deras larmtjänst för ca 300 kr i månaden så måste du skicka tillbaka larmet. [...]