BlogglistorFastigheter


Hem & Inredning
Vi hoppas att din upplevelse på bloggen har varit bra.
Vi tar tacksamt emot din röst genom att du klickar på Byggahus & Vi Bygger Hus klicka på logon (nytt fönster öppnas). Röstningen sker genom att du klickar på stjärnorna.


Vi som bygger

CHECKLISTA

- från tomtköp till inflyttning

Förhoppningsvis kommer denna checklista att underlätta dina HUSplaner –även om inget husköp är det andra likt.
BUDGET
 • Vad får bygget kosta?
 • Hur mycket får du låna?
 • Hur mycket arbete kan du göra själv?
TOMTVAL
 • Ta god tid på dig att finna din dröm tomt.
 • Ta kontakt med kommunens Tekniska kontor för att anmäla ditt intresse för att köpa kommunaltomt.
 • Kontrollera detaljplanen på kommunens stadsbyggnadskontor. Be om en nybyggnadskarta.
 • Belastas fastigheten av något servitut?
 • Är tomten pantsatt?
 • Finns det begränsningar (byggare,höjder,hustyp och placering) i detaljplanen?
 • Undersök väderstrecken de påverkar tomten mer än man kanske tror?
 • Vilka kostnader tillkommer? En avstyckning kostar mellan 15.000 och 20.000 kr. Anslutning till vatten och avlopp eller elledningar mm.
 • Hur är omgivningen planerad för framtiden? Ska andra hus eller en stor väg byggas i närheten?
 • Finns kommunalt vatten och avlopp? Om inte,hur ser vattenkvalitet och tillrinning ut?
 • Vilken typ av avlopp? Enskilt avlopp innebär en stor investering och ett stort ansvar.
 • Om inte el,tele,vatten,avlopp och dagvattenanslutning finns vad kostar det?
HUSVAL
Invändigt:
 • Hur många sovrum?
 • Vardagsrum/allrum?
 • Hur stort kök?
 • Bibliotek?
 • Kontor?
 • Hur många toaletter?
 • Tvättstuga?
 • Förvaringsutrymmen såsom garderober,walk-in-closet,förråd,vind?
 • Öppen planlösning?
 • Optimal rums placering,med hänsyn till rörelsemönster i huset,väderstreck,ljusinsläpp m m.
 • Vilken takhöjd?
 • Öppet upp i nock?
 • Isolerade innerväggar?
 • Vilka material på golv,väggar och tak?
 • Vilket utseende ska innerdörrarna ha? Innerdörrtrycke och yttertrycke som matcharvarnadra?
 • Hur ska lister och fönsterbänkar se ut?
 • Eldstad eller kamin?
 • Centraldammsugare?
 • Tvättbänkskåp?
Kök:
Badrum:
Byggnadsarbete/Montering:
VVS:
El:
Utvändigt:
 • Markentreprenad
 • Ev. gångar,garageuppfart,uppställningsplats,uteplats.
 • Vattenpost?
 • Stenbelagda ytor kring huset?
 • Trappa?
FÖRE BYGGSTART
BYGGPROCESSEN
 • Ritningar
 • Byggnadskreditiv
 • Utse kvalitetsansvarig!
 • Utse besiktningsman själv!
 • Checklista slutlig beställning till husleverantören
 • Skriv detaljerade skriftliga entreprenörsavtal.
 • Leveransbekräftelse
 • Byggsamråd
 • Byggfelsförsäkring
 • Färdigställandeskydd
 • Spärrförbindelse
 • Bygganmälan
 • Utsättning av hus
 • Schakt
 • Grund
 • Husleverans
 • Byggnation
 • Bygg- &elmöten
INFLYTTNING
 • Slutbesiktning se till att protokoll upprättas.
 • Adressändring
- Listan fylls på vartefter våra HUSplanerna blir till …..