Åh nej, vattenskada? :O

En vattenskada har ställt till det rejält… Vattenskador blir allt vanligare. Vattenskador kan orsaka stor materialförstörelse och stora kostnader. Vattenskador är långt vanligare än inbrott eller brand. Flera försäkringar ersätter inte läckage i yt- och tätskikt i badrum eller läckage genom tak och fasad. Vad täcker din villaförsäkring?

Läs mer

samarbete

Sponsrade inlägg Vill du att dina produkter ska synas i ett inlägg i min blogg. OBS! Har endast intresse av relevanta produkter till bloggens innehåll, där jag TYDLIGT anger att det är ett sponsrat inlägg? Maila till HUSplaner@gmail.com Annonsering Vill du köpa en annonsplats, tydligt placerad avskiljd från den redaktionella texten här hos HUSplaner? Maila […]

Läs mer