Åh nej, vattenskada? :O

En vattenskada har ställt till det rejält… Vattenskador blir allt vanligare. Vattenskador kan orsaka stor materialförstörelse och stora kostnader. Vattenskador är långt vanligare än inbrott eller brand. Flera försäkringar ersätter inte läckage i yt- och tätskikt i badrum eller läckage genom tak och fasad. Vad täcker din villaförsäkring?

Läs mer