Byggherre

Byggherren är den som har det övergripande ansvaret för byggprocessen mot myndigheterna.

Byggherren bestämmer över vilka som ska delta i bygget. Byggherren ansvara också för att lagar, föreskrifter och tekniska specifikationer följs. Det är därför super viktigt att skriva avtal med seriösa företag.

Den som beställer huset är byggherre och har där med det yttersta ansvaret för bygget.

Lämna ett svar