CHECKLISTA

– från tomtköp till inflyttning

Förhoppningsvis kommer denna checklista att underlätta dina HUSplaner – även om inget husbygge är det andra likt.

BUDGET

TOMTVAL

 • Ta god tid på dig att finna din dröm tomt.
 • Ta kontakt med kommunens Tekniska kontor för att anmäla ditt intresse för att köpa kommunaltomt.
 • Kontrollera detaljplanen på kommunens stadsbyggnadskontor. Be om en nybyggnadskarta.
 • Belastas fastigheten av något servitut?
 • Är tomten pantsatt?
 • Finns det begränsningar (byggare, höjder, hustyp och placering) i detaljplanen?
 • Undersök väderstrecken de påverkar tomten mer än man kanske tror?
 • Vilka kostnader tillkommer? En avstyckning kostar mellan 15.000 och 20.000 kr. Anslutning till vatten och avlopp eller elledningar mm.
 • Hur är omgivningen planerad för framtiden? Ska andra hus eller en stor väg byggas i närheten?
 • Finns kommunalt vatten och avlopp? Om inte, hur ser vattenkvalitet och tillrinning ut?
 • Vilken typ av avlopp? Enskilt avlopp innebär en stor investering och ett stort ansvar.
 • Om inte el, vatten, avlopp och dagvattenanslutning finns vad kostar det?

HUSET

Planlösning:

Kök:

WC/Badrum:

Entreprenörer:

VVS:

El:

Utvändigt:

FÖRE BYGGSTART

BYGGPROCESSEN

INFLYTTNING

– Listan fylls på vartefter våra HUSplanerna blir till …..