Byggnadslån

– så här fungera det
1. Ansökan och besked Ansökan ska innehålla en kalkyl över produktionskostnaden, en husritning och en tomtkarta. 2. Lånelöfte Byggnadslån Efter att banken beviljat ansökan skickar de ett lånelöfte till dig, med belopp och villkor. Du godkänner villkoren genom att skriva under löftet och skicka tillbaka det till banken. 3. Köp av tomt Oftast börjar en nybyggnad med att fastigheten (tomten) ska betalas. Kontakta banken minst två veckor innan tillträdet så att de hinner ordna erforderliga handlingar för er underskrift i god tid. 4. Byggnadskredit och Byggkonto Byggnadslånet består av två delar, dels en byggnadskredit som utgör huvuddelen av det beviljade beloppet och dels ett privatkonto, s.k. byggkonto, som består av en begränsad del.

a) Byggnadskredit Byggnadskrediten används för betalning av tomten, lagfarts- och pantbrevskostnader, bankens avgifter samt för betalning av fakturor mot spärrförbindelse.

b) Byggkonto Byggkontot är ett privatkonto med kredit och innehåller fria medel som du disponerar själv. Du använder kontot till att betala övriga fakturor samt till egna utlägg.

Observera att samtliga betalningar från byggkontot ska på bankens begäran kunna styrkas med faktura eller kvitto. 5. Spärrförbindelse En eller flera entreprenörer/leverantörer kan begära en s k spärrförbindelse. Det innebär att banken reserverar en del av kreditbeloppet för dennes räkning. 6. Ränta under byggtiden Du betalar ränta på det belopp du utnyttjar och räntan dras från byggnadskrediten och privatkontot kvartalsvis. 7. När bygget är klart När huset är slutbesiktigat ska kopia på slutbesiktningsprotokollet skickas till banken. Det ska också göras en slutvärdering. När vi har fått slutvärderingen kontaktar banken dig för rådgivning inför slutplaceringen av byggnadslånet. Banken utfärdar bolåneskuldebrev och skickar till dig. När banken får tillbaka dessa avslutas byggnadslånet (byggnadskrediten och byggkontot) och bolånen betalas ut.

Lämna ett svar