Bygga ett trädäck

Fyll upp med minst 20 cm tjockt lager makadam. Det är smart att redan under mark/grundarbetet se till att markentreprenaden förbereder för kommande terrassbygge. Undvik sättningar genom att komprimera makadamlagret med en vibrator. Vibratorn packar underlagret till ett stabilt och dränerande.

Strö över sand till ett jämnt lager över hela ytan. Sanden ökar stabiliteten för betongplattorna som bärlinorna ska ligga på.

Lägg ut en fiberduk ovanpå underlaget, fiberduken förhindrar att gräs och ogräs sprider sig under terrassen och skjuter upp mellan trallbrädorna. Fördela betongplattorna jämnt, ca c/c 60 cm för att trallbrädorna inte ska böjas ned alltför mycket.

Rikta nu in betongplattorna vågrätt. Börja vid huset. Kontrollera åter avståndet mellan plattorna och dörrtröskelns underkant, så att golvbrädornas överkant har rätt höjd när terrassen är klar.

Justera plattornas placering exakt med en gummihammare. Använd ett långt vattenpass för att säkerställa en lutning från huset på ca 10-20 mm/meter. Placera gärna remsor av tjärpapp på varje betongplatta för att förhindra fuktvandring till reglarna.

Skarva bärlina (reglar) med spikplåtar samt försöka skarva över en plint.

Rikta de bärande reglarna 45×95 parallellt och i rät vinkel mot husväggen. Reglarna placeras på betongplattorna med tjärpappen emellan. Börja sedan skruva fast golvtrallen, börja närmast huset.

Skruva fast golvtrallen på de bärande reglarna med vardera två rostfria skruvar per anläggningsyta. Använd kilar för att skapa avstånd på 5-10 mm mellan varje trallbräda.

Äntligen är det färdigt. Eller ja, d e några trallbrädor kvar att lägga på plats, men annars är hälften klart nu. Utlovat bildregn när jag är helt klar.

Du behöver detta för att bygga en träterrass:

  • Betong plattor
  • Tryckimpregnerade reglar
  • Trall tryckimpregnerad
  • Rostfri skruv
  • Skruvdragare
  • Såg

Hyr en kapsåg, det sparar mycket tid!

Tips: En korrekt anlagd träterrass har en lätt lutning ut från huset. Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation runt terrasskonstruktionen, då förlängs materialens livslängd avsevärt. Se alltid till att träet inte utsätts för stillastående fukt och väta.

Lämna ett svar