Åh nej, vattenskada? :O

En vattenskada har ställt till det rejält… Vattenskador blir allt vanligare. Vattenskador kan orsaka stor materialförstörelse och stora kostnader. Vattenskador är långt vanligare än inbrott eller brand. Vanliga orsaker till vattenskador är läckage från ledningar (ca 66%), bristande tätskikt i våtutrymmen (ca 17%) och läckor från installerade maskiner (ca 17%).

Mitt huset är ganska nytt – byggdes för 4 år sedan. Den 9 april 2017 uppdagades fuktskada i mitt fina badrum. En kakelplatta 30×60 cm i badrummet har knäckts av vad jag tror rörelse i det nybyggda huset. När jag avlägsnar plattan upptäcker jag att hela gipsskivan bakom är blöt. Anmäler skadan direkt på webben till mitt försäkringsbolag.

Till min stora förvåning, när jag pratat med försäkringsbolaget (Folksam), så täcks inte utifrån inträngande fukt från tak/fasad eller på grund av brustet tätskikt i badrum.

Alla villaförsäkringar täcker inte vattenskador
Exempelvis är det många försäkringsbolag idag som inte längre ersätter skador uppkomna vid problem med yt- och tätskiktet i badrummet. När du jämför är det viktigt att du inte bara ser till betyget. Folksam har exempelvis toppbetyg för närvarande men ersätter inte skador på yt- och tätskikt i badrum. De har andra fördelar som vägt över och gjort att de fått så bra betyg. Hussvamp är även det ett viktigt jämförelsealternativ. Hussvamp kan snabbt orsaka skador för hundratusentals kronor, men vissa försäkringsbolag ersätter inte angreppet alls.

Alla husägare borde jämför hur olika försäkringsbolagen hanterar vattenskador. Vid en vattenskada i badrummet måste du riva allt – allt måste göras om uppifrån och ner. Och det blir jättedyrt om du inte har en försäkring som täcker det!

Kontrollera vad din villaförsäkring täcker på Konsumenternas Försäkringsbyrå som är oberoende.

Försäkringsbolaget gav mig rådet att kontakta min byggsamordnaren vilken i mitt fall även är byggentreprenör. Efter åtskilliga turer med expertutlåtanden och entreprenören står två utlåtande mot varandra. Enda sättet att säkerställa varifrån skadan kommer är att öppna upp väggen och dokumentera varifrån skadan kommer. Jag anlita en oberoende entreprenör som enbart arbetar med försäkringsskador för att öppna upp vägg i badrummet och göra en skadeorsaksutredning.

Samtliga entreprenörer som kan tänkas var ansvariga för byggfel/fuktskada i badrummet meddelas.

Vattenskada orsakad av att rörmokaren glömt pressa en koppling till duschen.

Vattenskada p.g.a. rörmokarens misstag: Ansvar och försäkring?
Äger du ditt eget hus är det du själv som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder.

Om felet upptäcks inom garantitiden 10 år är det entreprenörens ansvar att åtgärda felet. Byggfelsförsäkringen hanterar inte läckageskador från installationer. Gar-bo villkorspunkt 4.3.3. Om felet upptäcks efter garantitiden är det antingen villaförsäkringen eller du som tar skadan.

Så här skall det gå till: Du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag, de reglerar skadan, det vill säga betalar för den reparation som görs. Från kostnaden för reparationen drar de din självrisk och betalar överskjutande belopp till reparatören. Du skall kräva självrisken från rörmokaren. Möjligen kräver ditt försäkringsbolag rörmokaren, eller hans försäkringsbolag, på vad de betalat för reparationen. Rörmokaren avgör själv om han vill anmäla det inträffade till sitt försäkringsbolag. Om han anmäler skadan till sitt bolag tar hans bolag ställning till om han är ersättningsskyldig och betalar I så fall ersättning från hans försäkring till ditt bolag och till dig efter avdrag av rörmokarens självrisk.

Vid en försäkringsreparation är det du som försäkringstagare är byggherre. dvs. hantverkaren arbetar formellt med dig som beställare, och du ”ansvarar” själv för kvaliteten på samma sätt som om du själv hade valt och anlitat hantverkarna. Försäkringsbolagets roll är att betala.

Du står som beställare mot entreprenören enligt konsumentköplagen.

Att man som försäkringstagare normalt inte har något att säga till om vad gäller val av firma är en annan sak.

De inblandade entreprenörerna har varit bra, alla kan göra fel..

Det som utmärker bra entreprenörer är hur de hanterar problem och fel.

Lämna ett svar