Efterlängtad putsning påbörjas..

Killarna från Torsebro Puts & Fasadtjänst är inkvarterade i Alexanders hus.

Vi använder oss av Sto´s putsstrukturprogram
Sto har ett stort sortiment av ytputser i olika strukturer. Dessa kan struktureras för hand eller sprutas. Putserna kan fås i kulörer enligt StoColor System, StoSilikat- & Silikonhartsfärgkarta och även i kulörer enligt NCS.

Detaljlösningar & vädertätning
Under plåtbleck lämnas 10 mm spalt för luftväxling. Ovankanten på skivan avslutas där med en toppkantslist. Även mot takfot avslutas putssystemet med minst 20 mm spalt samt toppkantslist alternativt en takfotsluftning. Sto Fogband 2D monteras mellan StoVentecskivan och fönsterkarm och dylikt för att erhålla en slagregnstålig vädertätning. Alternativt används mjukfog eller Sto Karmlist. Innerhörn utförs som rörelsefog med Sto Fogband 2D mellan skivorna.

Grundning
Grundning görs med StoPrep Miral 8 kg per/m2 per skiva, infärgad med kulör NCS S 0502-Y (vit).

Hörn- samt diagonalförstärkningar
Ventecskivan ska vara torr, ren och bärkraftig när putsen appliceras. Putsning får endast utföras på lodrätt underlag. Sto Systemputs blandas till jämn konsistens. Sto Vävvinkel trycks fast i rikligt med bruk i smygar och hörn. Väven ska läggas i bruket som trycks igenom väven. Diagonalarmering ska vara 300×250 mm och sätts i bruk vid samtliga genomföringar och öppningar i fasaden.

Putsning
Handskurad – putserna är strukturerade med plastbräda för hand. Vi har valt Sto Lotusan kornstorlek 1.5 mm infärgad med kulör NCS S 0502-Y (vit) som läggs på med ca 8 kg per m2 på skivan. I det våta bruket spacklas Sto Glasfiberväv M in med 100 mm överlapp åt alla håll. Putsbruket dras ut till en jämn yta. Använd gärna långa verktyg som fördelar putsbruket över större ytor. Dagen efter kan störande ryggar eller skär slås bort med en stålskånska. Putsning närmare mark eller hårdgjord yta än 150 mm får ej utföras.

Ytputs
Sto Lotusan konstorlek 1.5 mm appliceras handskuradputsstruktur med kulör NCS S 0502-Y (vit) på den armerade grundputsen. Det är viktigt att ytputsen struktureras för hand för att uppnå en tät och motståndskraftig puts. Ytputsen levereras färdigblandad och genomfärgad i valfri kulör i hink eller storbehållare.

Övrigt
Rikligt med bruk i smygar och hörn. Väven ska läggas i bruket som trycks igenom väven. Diagonalarmering ska vara 300×250 mm och sätts i bruk vid samtliga genomföringar och öppningar i fasaden.

Lämna ett svar