Elentreprenör

 

El i huset är mycket mer än två hål i väggen.

Vid husbyggen brukar elentreprenad avse installation av fasadmätarskåp,  elledningar, kontakter, armaturer, tryckknappar, centraler mm.

Här följer en sammanställning av elentreprenad för våra HUSplaner

FASADMÄTARSKÅP

 • Fasadmätarskåp levereras löst av Trivselhus för montering på byggplats vid putsade ytterväggar, murade ytterväggar, sidobyggnader och kopplade sidobyggnader.

GRUPPCENTRAL

 • Färdigbestyckad gruppcentral av fabrikat Garo för infällt montage levereras av Trivselhus. Placeras enligt elritning.
 • Gruppförteckning uppsättes vid gruppcentralen.
 • Strömtrafo för effektvakt tillhandahålls av Trivselhus.

MULTIMEDIACENTRAL

 • Tomkapsling av fabrikat Garo för infällt montage levereras av beställaren. Placeras enligt ritning.
 • Kanalisation för Tele – Data – TV enligt ritning.

VÄGGAPPARATER (strömställare, vätt-, tak, data- samt TV-uttag).

 • Infällda typ Eljo Renova.
 • Dimmer typ Eljo Renova 3 st kök/vardagsrumm. 1 st hallen.
 • Strömställare placeras ca 1000mm över golv.
 • Vägg- , data samt TV-uttag placeras ca 200mm över golv, om annat ej anges på ritning.
 • Vägg- och takuttag skall vara i skyddsjordat utförande.

Enligt SIS standard ska det sitta ett eluttag per fyra löpmeter innervägg.

LEDNINGAR

 • Ledning FK-MK i infällda VP-rör eller korrugerat installationsrör av PVC.
 • Där ledningar förekommer i ytterväggar är VP-rör förlagda på fabriken.
 • Till ytterlampor och uttag utomhus förläggs ledning EKK i rör.
 • Tid-, rörelse- och/eller ljusrelästyrda ytterlampor.
 • Där så anges på ritning, t ex. oisolerade garage, förläggs EKK.
 • Förberedesle av el-installation av spa-bad för permanent koppling till elnätet. Inga stickkontakter eller förlängningskablar får användas. Det är väldigt viktigt att spa-badet är på egen säkring, om andra apparater är också på samma säkring, då kan spa-badets elektriska delar gå sönder. En lämplig jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare installeras nära spa-badet (ca 2-6 m från spa-badet).
 • 4 st spolights 3 på rad infällda i kökstaket. 2 st spotlight centrerade i ryggåstaket. 3 st spotlight infälla i takfönster i vardagsrummet.
 • Installation av 22 st spotlights badrummen.
 • Installation av 10 st infällda högtalare i taket.
 • Installation eldriven lucka till vinkällaren och LED-lights i trappan.

INKOPPLING

 • Kapitalvaror inkopplas.
 • Värmepump, eventuell effektvakt, utegivare, cirkulationspump, utvändig ventilationsfläkt, köksfläkt, reglerutrustning golvvärme inkopplas.
 • Lågvoltsbelysning under väggskåp i kök inkopplas.
 • Skåp med belysning i bad och wc/d inkopplas.

BELYSNINGSARMATUR

 • Entreprenören tillhandahåller, monterar och inkopplar belysningsarmaturer enligt nedan.
 • Klädvård och förråd: Porslinsarmatur med sockel E 75 00 15 och glaskupa E 79 060 03 eller likvärdig.
 • Garage 2 st porslinsarmatur med rak sockel E 75 030 11 och glaskupa.
 • Utvändiga armaturer 16 st ytterlampor och 4 st spotlight (material och arbete).

LARM

 • Larmleverantören monterar centralenhet och övriga larmapparater.

POTENTIALUTJÄMNARE

 • Inkommande ledningar och rör av metall eller metallmantlade ansluts till huvudjordningsskena.
 • Överspänningsskydd monteras på samtliga inkommande data, och kabel TV-kablar.
 • PUJ-skena monteras i infälld kapsling under gruppcentralen i huvudbyggnaden när fasadmätarskåpet är placerat i en fristående sidobyggnad.

Det  är vanligt att elentreprenadkontraktet är ett s.k. mängdkontrakt, dvs pris per meter kabel, per kontakt, per meter kabelstege osv. Elinstallatörernas fackförbund har tagit fram en tidslista som listar upp hur lång tid det tar att utföra varje moment, den kallas ackordstidslistan. Ackordstidslistan kan antingen användas för ackordsräkning i en entreprenad eller som bas för kontraktet. I vissa elentreprenader tillhandahåller beställaren materialet.

Tips: Tänk på att du själv måste säga till elektrikern att följa svensk standard, för det är inget han måste göra självmant.

Lämna ett svar