Få bort marodörerna?

I förra veckan fick jag tre jordhögar ovanför gräsmattan.. o de är inte kul…
Gjorda av mullvadar eller sorkar?

Mullvad
De lever dock mestadels av sin tid i underjordiska gångar som de själva gräver ut. De skapar långa system där de lite djupare gångarna som ligger på 15-25 cm djup är relativt permanenta medan ytliga gångar bara några centimeter under jorden är tillfälliga och används för att söka föda. Mullvadshögarna skapas genom att mullvaden skyfflar ut jord i slutet av gången.

Foto: Mimmis Bravader

Deras föda består av bland annat maskar, larver, insekter, sniglar och till och med näbbmöss. De äter dagligen föda som väger hälften av deras egen vikt. Det är beroende på denna stora jakt på föda som de konstant skapar nya gångar och i förlängningen mullvadshögar.

I gångarna rör sig mullvadarna snabbt de kan till och med nå en hastighet på 67 meter per minut.

Mullvadar kan bekämpas med fällor, men nya, mer humana metoder, så som skrämmor. Mullvadskrämmor som vibrerar och ger ljud mullvadar finner det irriterande och det gör att de flyttar på sig.

Sork
Sverige har ett antal sorkarter. De som oftast gräver i trädgårdar är de mindre arterna så som ängssork, vattensork och åkersork. Sorkar är anpassade att bo i underjordiska gångar som de bäddar med mossa, löv och gräs och där de samlar matförråd för vintern.

Foto: Fråga Mormor

Sorkar föredrar platser där jorden är lös så att de enkelt kan gräva sina tunnelsystem. De flesta sorkarter är växtätare så som nötter, bär och rötter medan vissa arter även kan äta t.ex. mask och insekter.

Sorkar kan göra stor skada i trädgårdar och odlingar. De gräver jordhögar liknande mullvadens kullar, skillnaden är att mullvadens högar i regel är större.

Sorkar gör dock olika skada beroende på vilken art det är. Exempelvis äter vattensorkar trädens rotsystem medan åkersorkar gnager på barken ovanjord.

Sork kan bekämpas på flera sätt. Att använda fällor, ljud och rök ska vara en effektiv och human metoder för att bekämpa sork. Skrämmor som vibrerar och sänder ut ljud i marken irriterar sorken och den flyttar till ett nytt område.

Nå väl nu har jag grävt ner marodörskrämmor i form av vinflaskor som ska få dem att flytta.

 

Lämna ett svar