Från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX-system)

Bilden är hämtad från Energimyndighetens hemsida
den visar ett FTX-system.

Från- och tilluftsventilation med återvinning, så kallade FTX-system, kan tillföra stora mängder ventilationsluft och systemet fungerar oberoende av väderleken, dessutom är lösningen energieffektiv.

  1. Frisk uteluft tas in = tilluft.
  2. Den kalla tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset = frånluft.
  3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset.
  4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal från köksfläkten eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en brandrisk.
  5. Frånluften som har lämnat sin värme till tilluften i värmeväxlaren passerar ut.

Så fungerar det
En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via två kanalsystem. Tilluften går till sovrum och vardagsrum medan frånluften tas från kök, badrum och tvättstuga. Värmen överförs från den varma frånluften till den kalla uteluften i värmeväxlaren. Energibesparingen kan bli 50–80 procent jämfört med om värmen inte återvinns.

Kräver underhåll
Det gäller att underhålla systemet så att det fungerar som det ska. Rengör regelbundet kanaler, ventiler, fläktar och ventilationsaggregat. Byt filter regelbundet och kontrollera att systemet fungerar som det är tänkt.

Energimyndighetens Testlab har testat åtta modeller av FTX-aggregat. Testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 3000 och 6000 kilowattimmar per år. Mest energi går att spara in norra Sverige.

Här kan du läsa mer om energimyndighetens tester av FTX-system.

Lämna ett svar