Gjuta betongplatta

Det är schaktat och dränerat, kantelement satta, distanser utplacerade för armering, grundisolerat med cellplast, golvvärmeslingor lagda, armerat med armeringsjärn och armeringsnät, återfyllt runt kantelementen. Dags att gjuta betongplattan.

Betongbil är beställd till idag. Vad säger väderprognosen?

Inga som helst risker ska tas eftersom plattan till sidobyggnaden frös.  Den göts i januari då medeltemperaturen var +/-0°C men det var rikligt med vind och det snöade. Plattan täcktes inte över efter gjutningen. Det var inte alls bra!

Betong suger åt sig vatten, och när det fryser till på vintern så expanderar vattnet och betongen vittrar sönder Om man inte har så kallat luftporbildande medel i när betongen blandas. Medel gör att du får små små porer i betongen som ger fukten i betongen chans att expandera.

Jag avslutade med fogskum i alla större hål, framförallt där jag skurit för avlopp och liknande, men även där jag missat att få ihop skivorna ordentligt.

Better be safe than sorry!

Lagstiftningen innebär ett användningsförbud av fogskum som innehåller isocyanat/MDI för hantverkare. Det säljs till konsument i fackhandeln. Det är enkelt att själv spruta i fogskum i större hål.

Personer som är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av fogskum. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med fogskum.

Betongen fördelas ut i kantbalken och över plattan. Betongen ska sedan ”brinna” som det heter. Tiden det tar innan denna process är klar beror på väder och cementtyp men den ska stå några veckor åtminstone innan stomleveransen.

Vinkällarens spiraltrappa och vinhyllor ska på plats innan vi gjuter golv över halva hålet.

Lämna ett svar