Hur mycket sprickor i tak är normalt vid nytt husbygge?

Idag har det slipats. Jag har slipat, satt nya pappersremsor och spacklat lite. Nu är det äntligen dags att måla.

Nu är Alexanders hus ett och ett halvt år gammalt det är uteslutande målad gips i tak och på väggarna. Det har sprickor på så många ställen (träreglarna har troligtvis krympt) och man kan skönja gipsskivornas skarvar ordentligt på vissa ställen.

Skarvarna är satta med pappersremsor!

Sprickorna beror främst på rörelser i material som beror på varierande fukthalter beroende på årstid. Sommartid är luftfuktigheten generellt större än vintertid. Detta innebär att trä är som minst på vintern och störst på sommaren. Om man har ställen där två olika material möts så får man större sprickor eftersom dessa material rör sig helt olika.

Förebyggande åtgärder
• Snåla inte med gips dvs så få skarvar som möjligt.
• Bygga med virke med låg fukthalt.
• Få huset under tak fort.
• Lång byggtid.
• Likadana material i så lång utsträckning som det går (träväggar och träbjälklag i trähus, stenväggar och betongbjälklag i stenhus).
• Smarta sprickförlåtande lösningar t.ex. skugglister i takvinkel.

Hur mycket kan man tolerera, vad säger man på två års besiktningen?

2 svar på ”Hur mycket sprickor i tak är normalt vid nytt husbygge?”

 1. Tack för tips!

 2. Var ju oxå det tips att använda bygg avfuktare när huset är stängt. Sedan kollar man virke for fukthalt ..succesivt. Men kom ihåg avfuktare är inte bara en maskin man kastar inn i ett rum sedan losar allt problem. Finn olika typ for olika job typp fukt. Finns inga varm i rum går det ju inte att använda en som bara fixar problem me varm rum. Finns absolut mycket dyra som kan fixa problem utan varm rum.

  Jag använder ofta avfuktare när jag byggar och målar, spara ofta mycket tid, så man kan måla snabbt igen på kort tid.

  Kan ju oxå använda stål reglar var man nu kan det i ett bygg [va jag så inte gillar stål i hus/gips – så nogon sprika får man acceptera eller man kan oxå använda latexfog [finns absolut olika kvalitet på det oxå spara inte] nästa gång det sprika sedan måler man igen ..var skada är kommer den ofta igen ..men latexfog kan ju hjälpa oftas som dilatationsfog.

  Får sluta me en kul sida ;)) ifrån en danskar i Köpenhamn som gillar design och bygg.

  Hälsningar om en trevlig Jul och ett gott Nytår

  Tommy

Lämna ett svar