Provtryckning…

för att säkerställa kvalitet och låg energiförbrukning.

Stommen måste vara mycket tät. Det ställer höga krav på noggrannhet. I måndags var det examensdags: För Jörgen (snickaren). Har de lyckats?

Provtryckning innebär att man riggar upp skärm i dörröppningen. I mitten sitter en fläkt på så sätt skapar man ett undertryck i huset, innan man fotograferar det med en värmekamera. På så sätt kan man se eventuella kallare zoner där man missat att isolera.

Det började inte bra… Inget utslag på mätinstrumenten… Det ordnade sig efter att de stängt ett takfönster som stod öppet. Huset är tätare än vad Jörgen vågat hoppas på. Med tanke på alla genomföringar, vi har 9 st takfönster och ett oändligt antal lådor till spotlights och infällda högtalare. Det har gått åt 18 rullar grön tejp för att få huset tätt.

Det läcker cirka 0,42 liter i sekunden per kvadratmeter. Det är riktigt bra!

De flesta husföretag sätter gränsen på 0,6 vid provtryckning. Krav på passivhus är 0,3.

Måttenheten för tryck är Pascal, uppkallad efter den franske vetenskapsmannen Blaise Pascal (1623-62). Det anger hur många liter luft som läcker ut per kvadratmeter av husets klimatskal, det vill säga golv, väggar och tak.

Provtryckning ska utföras i ett skede då det fortfarande finns möjlighet att laga eventuella läckor. Dessa kan spåras med hjälp av värmekamera, under förutsättning att temperaturskillnaden ute-inne är tillräckligt stor.

När huset är fullt färdigt med alla ytskikt på plats minskar luftläckaget ytterligare.
– Vi kanske kommer ner någonstans mellan 0,35.
– Det är riktigt bra. Killarna har gjort ett bra jobb.

TIPS:
Du bör vara vaksam när husleverantören säger att man gör stickprov.
Att bara göra stickprovskontroller av lufttätheten kan man misstänka att de inte gör riktiga stickprov utan bestämmer i förväg vilket hus som kommer att provtryckas. Då bygger de just detta hus extra noggrant. Det är arbetsutförandet i varje hus som avgör om huset är tillräckligt tätt. Det är dyrt att visa omsorg om detaljer.

Lämna ett svar