Slutbesiktning bokad

Bara tre veckor kvar! Tänk vad tiden går Tisdag 17 april blir det slutbesiktning av Alexanders lya (sidobyggnaden). Snart råder febrila aktiviteter, väggar och dörrar monteras, elektriker jobbade med elskåp, eluttag och spotarna i taket. Erik kommer och flytspacklar golv i badrum för att senare sätta kakel och klinker. IKEA köket ska monteras och sist men inte minst så ska jag spackla, sandpappra och måla.

Om du har skrivit ett entreprenadavtal med din byggare där det är angivet ett datum när det skall vara klart kan du informera din byggare om att du bokar en besiktningsman för slutbesiktning till det datumet. Desto större framförhållning desto större möjlighet att få en besiktningsman till önskat datum.

Du har alltid rätt att själv utse en besiktningsman som ska göra slutbesiktningen av ditt nybyggda hus. Det händer att husföretaget erbjuder sig att göra det åt dig. För att vara säker på att slutbesiktningen utförs av en opartisk besiktningsman bör du själv utse en.

Du har rätt att utse besiktningsman för att utföra slutbesiktningen, enligt konsumenttjänstlagen. Det är viktigt att det framgår av avtalet att du har rätt att göra det. Men om du väljer att inte utse en besiktningsman själv kan husföretaget göra det.

Rätt att begära överbesiktning
Om du har låtit ditt husföretag utse besiktningsman för att utföra slutbesiktning och du inte är nöjd har du rätt att begära en ny besiktning, så kallad överbesiktning. Även husföretaget har rätt att begära en överbesiktning.

TIPS:

  • Du och din/a entreprenör/er samt KA (kontrollansvarig tidigare benämnd kvalitetsansvarig) ska närvara vid besiktningen.
  • Vid slutbesiktning skall följande papper finnas på plats,  entreprenadkontrakt, tilläggsbeställningar, ritningar och kontrollplan. Finns andra papper som handlar om entreprenaden skall även dessa visas för besiktningsmannen.
  • Husbesiktning utförs av besiktningsmän som är godkända av SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Lämna ett svar