Slutbesiktning

Det är du som byggherre/beställare som är ansvarig för att besiktningen blir utförd.

Syftet med en besiktning är att fastställa att byggnaden uppfyller vad som står i kontraktet och att upptäcka eventuella fel på entreprenaden.

Under besiktningen noteras de fel och brister som hittas. Du kan även påtala sådant som inte är synligt vid besiktningen men som denne noterat under byggets gång.

För att en slutbesiktning ska bli godkänd ska de mest fundamentala sakerna för en bostad vara på plats. Det inbegriper el, va, värme, kök och wc/dusch.

För att underkänna en slutbesiktning krävs allvarliga brister som till exempel att elinstallationen är farlig, ljudnivån från ventilationen är alldeles för hög, eller att det finns så många mindre fel att entreprenaden egentligen inte kan räknas som färdig.

Lämna ett svar