Tomtval

I mitten av oktober 2009 skickade Båstad kommun brev till de trettioförsta i tomtkön med förfrågan om de ville förvärva en tomt i Torekov. Vi var en av dem. Jippiii efter åtskilliga år i tomtkö så blev våra husplaner verklighet. Tomterna är belägna i södra Torekov ett litet pittoreskt fiskesamhälle precis vid Kattegatts stränder, där det finns livskvalitet så det heter duga.

Förutom de 23 kommunala tomterna i Torekov ingick i detaljplanen ytterligare 71 tomter hos privata fastighetsägare. De flesta kommuner har mark- och tomter som i framtiden kan komma att användas för att bygga bostäder mm. Om du söker tomt bör du anmäla ditt intresse till kommunens Tekniska kontor. 

Regler för villatomtkö i Båstads kommun
Tekniska kontoret upprättar kölista för sökande av villatomt i vilken sökande placeras i den ordning ansökan inkommer till tekniska kontoret.

  • Ansökan görs på blankett som tillhandahålles av tekniska kontoret.
  • Sökande skall erlägga en villatomtköavgift om 250 kr per kalenderår.
  • Sökande som erbjudits villatomt i olika lägen tre gånger men ej accepterat någon avföres från kölistan. Osv

Villkor för förvärv av villatomt i Båstads kommun

  • Sökande som erhållit villatomt måste bebygga (=tät byggnad) densamma för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Om så inte sker återgår villatomten till kommunen och kommunen återbetalar erlagd köpeskilling utan ränta.
  • Köparen utfäster sig att till kommunen utge ett vite om 200.000 kronor för den händelse köparen inom fem år från tillträdesdagen överlåter villatomten (som då i normalfallet är bebyggd enligt punkt ovan) utan kommunens godkännande.
  • Tilldelad villatomt skall betalas med 20.000 kronor såsom handpenning vid köpekontraktets tecknande och med återstoden inom sex månader från kontraktsdagen.

Det kan ta åtskilliga år för kommunens planavdelning att utforma detaljplan för nya tomter. Det är flera myndigheter som skall säga sitt i ärendet 5-8 år är inte ovanligt. Samråd där synpunkter och förslag från statliga myndigheter som Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Vägverket och Räddningstjänsten. Kommunala nämnder som kultur- och fritidsnämnden. Markägare, boende m.fl. har rätt yttra sig och ska godkänna detaljplanen innan kommunstyrelsen kan fatta beslut.

Att välja tomt
I området fanns det 23 tomter att välja mellan. För att hitta rätt tomt finns flera aspekter att ta hänsyn till.

Området runt tomten
Många hundpromenader med Windy och studier av kartan… Vilken typ av hus vill vi bygga? Vad för bebyggelse kommer runt omkring? Finns det ytterligare planerade förändringar i området?  De flesta frågor kunde jag få svar på från kommunen.

Tomtens egenskaper
För själva huset och för den blivande trädgården. Vad består tomten av för typ av mark? Vilka problem och möjligheter finns? De grundläggande förutsättningarna för husbygge är avgörande för kostnaderna. Berg kan kräva sprängning för grunden och avlopp. Sankmark kan ge problem med dränering. Sluttar tomten? Hur faller solen på tomten? Hur bör huset placeras på tomten och hur faller ljuset inne i huset.

På plankartan ovan ser ni tomternas placering, storlek och planbestämmelser.

Vi numrerar tomterna i den ordning som vi önskar välja. Turordningen är den plats man har i kön.

Husvisning = HELGNÖJE

En vinterdag för 5 år sedan begav vi oss till Åkarp för att titta på Trivselhus Country Homes Green Line 855. Det var en charmig och exklusiv villa med många spännande vinklar. Kök-vardagsrum bilda stor yta på mer än 70 kvm. Ljus och rymd med ryggåstak och takfönster. Sex rum på entréplanet och ett härligt loftrum med spiraltrappa. Fina bad-relaxutrymmen.

Green Line 855 har stått som förebild för våra husplaner.

Har du svårt att bestämma dig för vilken husmodell som passar dig och din familj bäst ta en titt på denna länk http://www.hus.se/hustillverkare har man samlat alla hustillverkare för dig som skall bygga nytt hus.

I vårt fall har valet av tomt tagits med hänsyn det huset vi planerar att bygga. Efter att noga ha studerat kartan och efter åtskilliga promenader i området rangordnades tomterna utifrån förstahandsval osv…

Alla hustyper passar inte till alla typer utav tomter, vad som passar bäst till er tomt. Oavsett om du vill ha ett hus i ett, ett och ett halvt eller två plan så finns det mängder med olika modeller och planlösningar att välja på.

Du skall bo och trivas i ditt hus under en lång period så försök att hitta en husmodell som kommer att passa dig och din familj under en lång tid och genom de flesta skeden i livet. Ditt hem skall vara funktionellt och passa er både när barnen är små, tonåringar och när de flyttar hemifrån.

Torekov bjuder på stressfria dagar med naturens skatter utanför husknuten en källa till välmående. Morgonbryggan – en finare brygga kan du inte bada från i hela Skåne. Ta på dig din tjusigaste badrock och ta ett morgondopp innan du handlar frukostfrallorna på Parkis. Givetvis kan du bada från bryggan hela dagen och fina sommardagar är det en lång kö för att ta sig ner i vattnet. Hotell Torekov och Torekovs Varmbadhus erbjuder allt från klassiska tångbad till moderna behandlingar. Med utsikt mot Hallands Väderö – ligger Torekovs GK. Banan är en klassisk linksbana har en karaktär som bjuder på stor variation i spelsituationer. Restauranger med smaker av närproducerat Hazienda bar & mat, G. Swenson’s Krog, Hamkrogen och Fiskhuset.

Välkommen till en härlig upplevelse!

Det finns ett antal hemsidor om Torekov: www.torekov.se och www.torekovkulturochmiljo.se

Lämna ett svar