Trästaket med liggande ribbor

Foto: Myresjöhus

Foto: SmålandsVillan

Foto: Myresjöhus

Planering

1. Bestäm höjd och utseende.

 

Ribbor 22×45 med en spalt på ca 28 mm mellan. Stolpavstånd 2 eller 1,2 meter? Skissen visar stolpavstånd 2 meter.

 

Blir insynen mindre om man har ett större djup på ribborna?

2. Visa grannarna.
3. Ring byggnadsnämnden och fråga om det finns invändningar mot utformningen.
4. Lämna in ansökan om bygglov staketet är 70 respektive 150 cm det vill säga högre än 80 cm.
5. Mät ut staketets totala längd och räkna ut materialåtgång.

Lämna ett svar