Utan spaning ingen aning…

Staketspaning & hundpromenad i solsken.

Vilka regler gäller för staket i Torekov?
Man får sätta upp staket utan bygglov om det rör sig om ett trådnätsstängsel, glest spjälstaket eller något liknande med minst 50% genomsikt rakt framifrån. Det betyder att mellanrummet mellan brädorna måste vara minst lika brett som brädan är bred. Staketet får vara högst 1,2 meter högt räknat från marknivån. Höjden på staketet ska av trafiksäkerhetsskäl anpassa. Färgen och utformningen på staketet ska anpassas till områdets karaktär och får inte bli dominerande i stadsbilden.

Bygglov krävs inte om man vill sätta upp en mur eller ett plank för att skydda sin uteplats i anslutning till bostadshuset och muren eller planket inte är högre än 1,8 meter över mark, inte sträcker sig längre än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tycker grannarna att det är okej att det du bygger placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs inte heller bygglov. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall. Nekar grannarna kan Bygglovsavdelningen pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Lämna ett svar