Värme och vatten i kulvertrör

Bergvärmepumpen placerades i garaget med kulvertmatning av värmen in till huset för att få miljön inne i huset så tyst som möjligt.

Arbetet med nedläggning av 35 meter Ecoflex Quatro kulvert har påbörjats.

Här ska kulverten komma upp igenom golvet in i garaget.

Här ska kulverten komma upp igenom golvet in i tvättstugan.

Ecoflex Quattro – för värme och vatten
Ecoflex Quattro är konstruerad för samtidig distribution av värme och varmvatten inklusive varmvattencirkulation. Kulverten innehåller således två Wirsbo-evalPEX- rör för värme och två Wirsbo-PEX-rör för varmvatten respektive varmvattencirkulation.

Lämna ett svar