Vilken skorsten ska jag välja?

Skorstenen måste vara dimensionerad för den kaminen som ska användas. Det finns en hel del regler och rekommendationer vad gäller storleken. Effekten i kaminen och längden på skorstenen är avgörande. Det gäller att avpassa kanalen rätt. För stort rör ger inte samma effekt på utsuget som ett mindre, samtidigt som ett mindre inte räcker till för att ta emot all rök som kan bildas. Standarden sätts av svensk byggnorm.

En hel rad av nya val och ytterligare beslut som ska fattas…

Förstavalet är om skorsten skall vara oisolerad enda nerifrån kamin upp till ca 500 mm från innertak, där man sedan går över till isolerad skorsten. Alternativt kan man ju gå med isolerad skorsten hela vägen. Fördelen att börja med oisolerat är att man då får ut mer värme till rummet samt att röret blir smäckrare.  Ett 200 rör isolerat blir på utsidan 260 mm med 30 mm isolering och 300 med 50 mm isolering. Nu skall 30 mm isolerat räcka och man kan ta ett extra genomföringsskydd runt rör när det går genom bjälklag (vilket är en standardprodukt ) eller bygga en låda i mellantaket i mineritskivor.

 

Oisolerat rör i början som sedan övergå till isolerade rör.

eller så här?

Om vi tittar på regler så är grunden att brännbart material inte skall komma upp i mer än 85 grader. Detta ingår även i den internationella standarden EN 1856-1, men Boverket har lagt till en nationell  regel och det är att ett skorstensrör eller schakt inte får vara mer än 100 grader på utsidan.  Det är inte ur beröringssynpunkt utan ur brandsäkerhetssynpunk. Egentligen innebär det att 100 gradersregeln överstyr den den harmoniserade EN standarden, alltså kringgår Boverkket den Europeiska standarden som vi säger att vi ansluter oss till  (bara någon millimeter från ett 100 gradigt rör är vi ju nere i 85 grader ).  Nu är det i princip aldrig någon sotare som gör kontrollmätning av temperaturen på utsidan av rör utan det bryr sig bara med rätta om att temperaturer vid genomföringar inte kommer över 85 grader på brännbart.

Efter två möten med sotaren och Jörgen så har jag blivit lite klokare på vilka regler som finns för skorstenar.

Skorstenshatt eller fyrkantstrumma?

Bygglov och bygganmälan krävs för installation av ny skorsten medan det kan räcka med bygganmälan vid installation. Hör med kommunen vad som gäller i ditt specifika område. Kommunen kan ha reglerat var småskalig eldning får ske av miljöskäl.

Lämna ett svar