Så här fungerar bergvärmepump

Köldbärare in. I en plastslag finns köldbärarvätska som är en blandning av vatten och frostskyddsvätska. Vätskan hämtar upplagrad solvärme från marken och med hjälp av köldbärarpumpen leds vätskan in i värmepumpen och förångaren. Temperaturen är då 0°C.

I förångaren möter köldbärarvätskan köldmediet. Köldmediet är i detta läge i vätskeform och håller ca -10°C. När köldmediet möter den nollgradiga köldbäratvätskan börjar det att koka. Det bildas då en ånga som leds in i kompressorn. Temperaturen på ångan är 0°C.

I kompressorn höjs trycket på köldmediet och temperaturen på ångan stiger från 0°C till ca +100°C. Den varma gasen trycks därefter in i kondensorn.

I kondensorn överförs värmen till husets värmesystem (golvvärme och radiatorer) och varmvattensystem. Ångan kyls ned och blir vätska. Trycket i köldmediet är fortfarande högt när det leds vidare till expansionsventilen.

I expansionsventilen sänks trycket på köldmediet. Samtidigt sjunker också temperaturen till ca -10°C. När köldmediet passerar förångaren övergår det i ånga igen.

Köldbärare ut. Köldbärarvätskan leds ut från värmepumpen och till berget för att hämta ny lagrad solvärme. Vätskans temperatur är ca -3°C.

Kallt ut men varmt och mysigt inomhus. Så vill de flesta husägare ha det. Men problem med värmepumpar ökade rekordartat under förra vintern.

TEST
Granskning av trasiga värmepumpar Folksam.

Kommentera