Stenlägga entré & uteplats – ett precisionsarbete

Söker efter en stenläggare att anlita eftersom jag blivit avrådd att göra arbetet själv.

Byasten en tumlad marksten som ger möjlighet att anlägga med gammaldags charm. Naturligtvis den plana ytan men också en trappa, en kant eller en stödmur.

Entré Stenläggning ca 40 kvm längsmed framsidan av huset, 420×420 mm marksten grå.

Trappa med löpförbandsmönster 350×210 mm tumlad mursten gråmix. Stödmur mellan slänten och trappan.

Baksida Baksida stenlagd uteplats ca 30 kvm, 420×420 mm marksten grå kombinerat med 105 x 105 mm tumlad marksten gråmix i dubbelrad som på fotot nedan.

Terrass och stödmur vid gästhus Terrassen ligger om vi får igenom bygglovet ca 75 cm läger än huset. Stenläggning av terrass ca 15 kvm med 420×420 mm marksten grå. Kombinerat med 105×105 mm tumlad marksten gråmix i dubbelrad som på fotot nedan.

Undrar vad som kan vara en skälig kostnad per kvm inklusive (sten,  bärlager, täckduk,  arbetskostnad, maskiner mm?

Lämna ett svar