Så här fungerar bergvärmepump

Köldbärare in. I en plastslag finns köldbärarvätska som är en blandning av vatten och frostskyddsvätska. Vätskan hämtar upplagrad solvärme från marken och med hjälp av köldbärarpumpen leds vätskan in i värmepumpen och förångaren. Temperaturen är då 0°C.

I förångaren möter köldbärarvätskan köldmediet. Köldmediet är i detta läge i vätskeform och håller ca -10°C. När köldmediet möter den nollgradiga köldbäratvätskan börjar det att koka. Det bildas då en ånga som leds in i kompressorn. Temperaturen på ångan är 0°C.

I kompressorn höjs trycket på köldmediet och temperaturen på ångan stiger från 0°C till ca +100°C. Den varma gasen trycks därefter in i kondensorn.

I kondensorn överförs värmen till husets värmesystem (golvvärme och radiatorer) och varmvattensystem. Ångan kyls ned och blir vätska. Trycket i köldmediet är fortfarande högt när det leds vidare till expansionsventilen.

I expansionsventilen sänks trycket på köldmediet. Samtidigt sjunker också temperaturen till ca -10°C. När köldmediet passerar förångaren övergår det i ånga igen.

Köldbärare ut. Köldbärarvätskan leds ut från värmepumpen och till berget för att hämta ny lagrad solvärme. Vätskans temperatur är ca -3°C.

Kallt ut men varmt och mysigt inomhus. Så vill de flesta husägare ha det. Men problem med värmepumpar ökade rekordartat under förra vintern.

TEST
Granskning av trasiga värmepumpar Folksam.

Lämna ett svar