Att tänka på vid utsättning

Utsättning ska utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet. Intyg över utförd utsättning eller lägeskontroll skall inlämnas till Samhällsbyggnad. Till intygen skall digitala filer (.dwg) över inmätta koordinater bifogas. I bygglovsbeslutet framgår det vilken eller vilka mätkontroller som skall uppfyllas.

 • Innan utsättning skall berörd plats på fastigheten (byggplatsen) vara ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, byggnader som skall rivas, staket mm.
  Fastigheter med stora nivåskillnader bör grovschaktas före utsättning. För att veta vara grovschaktningen skall ske kan det ibland vara lämpligt att låta utföra en grovutsättning.
 • Till utsättningen skall det finnas profilvirke till varje hörn på den blivande byggnaden. Normalt behövs det tre stycken stolpar som bör vara spetsiga i ena ändan och två stycken profilbrädor. Stolparnas dimension bör vara 45×70 eller 45×95 och profilbrädornas dimension bör minst vara 22×95. Längden på stolparna bör vara 1,3-1,5 meter och profilbrädorna 1,5-2,0 meter men det kan variera beroende på marknivå och övriga förhållande.
 • Vid utsättningen skall byggherren eller person som företräder byggherren vara med och slå ner profilstolparna samt vara med och bekräfta att måttsättningen överensstämmer med i bygglov godkänd situationsplan.

Byggnadens läge markeras i plan och höjd. Tomtens gränsmarkeringar används som utgångspunkt och eventuellt en fixpunkt i terrängen. Vid den första grova utsättningen markeras husets hörn med hörnpålar som slås ned i marken och en hörnfixpunkt markeras på ett träd, bergknalle eller annat fast föremål för att få husets höjdläge.

2-3 m utanför husets ytterhörn spikas profiler som figurer visar. De bör placeras så att schaktmaskiner, schaktmassor och annat skrymmande inte kolliderar eller skymmer sikten.

Stolparna utförs med regelvirke som spetsas och slås ned i marken och stöttas med snedsträvor. Mellan de vertikala reglarna spikas horisontella bräder det är viktigt att dessa sitter helt i våg.

Uppspikad profiler av trä placerade ca 2-3 meter utanför det blivande huset. Tråd spänns mellan profilerna.

Höjden avsätts på de vertikala stolparna innan vågbrädorna med rödfärg det är också bra att skriva plushöjder på brädan. För att orientera sig i höjd och sidled brukar man använda s.k. flukter som tillverkas av stakkäppar och bräder.

Stakkäpp

Vid noggrann utsättning i höjd och sidled används avvägningsinstrument och lodning från profiltråden.

Uppsättning av tråden på profilen.

Utsättningen behövs till schaktningen, grundfyllningen och formsättning av grundplattan.

 

2 svar på ”Att tänka på vid utsättning”

 1. Hm Hm!
  Det ska jag tänka på. Tar det som en komplimang.

 2. leif johansson säger:

  Gärna lite mera text ,kan vara fint för använda vid undervisning.

Lämna ett svar