Behövs plastfolien i fönstersmygarna?

 

KA säger att man skall vika in plastfolien i fönstersmygen mot fönstret och försegla plastfolien mot fönstret.

Trivselhus svarar att med dagens krav på ventilationssystem, som efter justering ger ett undertryck i huset, har plastfolien i ytterväggarna i första hand en konventionshindrande och lufttätande funktion. Den mängd fukt som genom diffusion kan tänkas komma in i ytterväggen är försumbar. Vår och flera andra husfabrikanters erfarenhet, från många års husproduktion, visar att erforderlig täthet i fönstersmygar erhålls utan montage av plastfolie på dessa ytor.

Varför inte surfa in och starta en tråd på Byggahus.se ett välbesökt forum!
Sagt och gjort. Här följer några av svaren jag fick i forum Isolering…

 

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning. av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

5.7 Anslutningar vid fönster/dörrar
Lösningen för anslutningar kring fönster och dörrar är betydelsefulla eftersom det är en återkommande lösning som utgör flera meter lång läckagerisk i en byggnad. Såsom tidigare påtalats (kapitel 3) finns två principiella löningar. En lösning där plastfolien skärs av vid väggregeln som fönstret är monterat i och en där plastfolien viks in i fönstersmygen.
Lösningarna för anslutning vid fönstersmyg/dörrsmyg har provats på laboratoriet på SP av examensarbetare från CTH, Mikael Johansson.

Provningen av invik av PE-folien i fönstersmyg visar att läckage blir mindre om en komplettering av plastfolien sker i hörn med en tillskuren plastfolie fäst med klamrar. Läckaget uppmättes till cirka 4-10 gånger större om kompletteringen inte sker i hörn. Se diagram nedan.

Provning av de fall där PE-folien skärs av vid väggregeln och inte viks in i smygen har utförts på två olika sätt. De variationer som provades på laboratorium framgår av figur ovan. Provningen visar att läckaget minskar till en tredjedel om anslutningen mellan reglarna i hörnet kompletteras med en latexfog jämfört med om kompletteringen inte görs. Resultatet framgår av diagram nedan.

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen  Vill du läsa hela rapporten klicka HÄR.

Nja, visst går det att tolka in det man vill här – Det är nog bäst att fråga någon till råds. Byggnadsingenjör Charlotte Andersson vid Ingenia Byggkonsult svarar på min fråga. – Om plastfolie behövs i fönstersmygarna?

Svar:
Det är Trivselhus som har konstruktionsansvaret för ditt hus. Alltså är de ansvariga för att rita och konstruera det på ett sådant sätt att det håller i 50 år (vilket är den beräknade livslängden på moderna trähus) Om din KA är villig att ta på sig konstruktionsansvaret så är det upp till honom.

Dock ser jag plastade fönstersmygar i majoriteten av trähusen idag. Om du känner dig orolig så kan du begära en provtryckning av huset innan slutbesiktningen (helst innan målaren varit där) för att säkerställa att huset är tillräckligt tätt. Det är enligt mig bättre satsade 1000-lappar på sikt eftersom byggfirman i så fall även får täta till andra ev. läckage utan extra kostnad.

– Så var det med den saken!

Lämna ett svar