Takläggning

Takets viktigaste funktion är att förhindra fuktighet, regn och snö från att tränga in i byggnaden och orsaka fuktskador. Taket ska vara starkt nog att tåla vind och storm, samt temperaturförändringar. Solen värmer upp taket på dagen, för att sedan bli avkylt på natten. Oavsett takmaterial skapar temperaturförändringar expansion och sammandragning i större eller mindre grad, och det är därför viktigt att takmaterialet tål detta. Det är viktigt att takmaterialet är frostsäkert, på grund av den stora växlingen mellan frost och mildväder som är speciellt belastande på taket. Betongpanna är att rekommendera då den är lite tätare och tyngre än tegel.

En duktig ingenjör har räknat ut denna smarta öppningsfunktion.
Det är bara att dra. Det behövs inte någon kniv för att öppna!

Vårt val Benders Palerma 2-kupig ytbehandlad halvblank. Färg: Gul 020025

– Här behövs tydliga instruktioner.

Hålet i takpannan är precis så stort att du får ner hela spiken, inte mer. Det bara att sätt i spiken och slå med hammaren. Göran som är en pedagogisk och tålmodig lärare tipsar mig om att hålla längst ut i hammaren för att få så mycket kraft som möjligt.

Varje panna som jag slår sönder kostar ett wienerbröd. Inga problem för mig det. Första raden är spikad och det blev inte ett enda wienerbröd…  Nya krav Bara tre slag på varje spik… Inte ett enda wienerbröd men så fick jag bara spikat två rader längst ned…

– En rolig utmaning! Nästa gång (på stora huset) jag ska spika fler pannor.

Fotplåt vad är det?
Fotplåten är fästs nere i takslutet och den skall vara bockad ner i rännan för att förhindra att fukt rinner bakom hängrännan, den är viktigt och har man inte fotplåt uppsatt är risken överhängande att man får skador på fasad och takfot. Kraftigt regn kan skapa ett rikt flöde i hängrännan som gör att de rinner över mot fasad, eller om man har stopp i rännan på grund av t.ex. löv så kan det lätt rinna över mot fasad, regnet har ibland en tendens att rinna mellan hängränna och takslut.

Tänk på att använda syrafasta spik eller klammer till takpannorna, minst två rader runt och alla genomföringar på taket och är det utsatt för mycket blåst skall det spikas var femte panna mitt på taket www.benders.se läggningsanvisningar.

Tidigare inlägg Takbeklädnad

Lämna ett svar