Brev från bygglovsavdelningen…

Bygglovsavdelningen har i brev 2011-08-16 begärt att få in fler uppgifter för att kunna fortsätta arbeta med ärendet.

Vi ber er komplettera med följande:

Anpassning till befintliga marknivåer samt gata bör studeras. Med fördel ersätts redovisade trappor med marklutningar så att byggnaden (får en lägre nivå) blir tillgänglig enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Befintliga och blivande marknivåer samt gatuhöjd redovisas på planritning.

När ni har skickat in uppgifterna så kommer ert ärende handläggas vidare.

Nina ringer och pratar med bygglovsarkitekten som vill att vi sätter ut utsättningspinnar där huset ska stå.

Höjderna på kommunens karta stämmer inte och vi har inte tänkt att bygga huset i en grop. Det som är ljusbeige på sit planen är tänkt att vara i gatunivå.

Tomten sluttar en del från norr till söder (ca 1 m från ena gaveln till den andra) måste vi bestämma vilken nivå vi vill att huset ska stå på.

Vi hoppas på att få göra så här…

Lämna ett svar