Byggentreprenör

BYGGNADSARBETE/MONTERING

 • Komplett byggnadsarbete/montering invändigt och utvändigt (som t.ex. montering väggblock, takstolar, takskivor, bärläkt, nockplanka, vindskivor, gavelutsprång, takfot, takavvattning, innertak, innerväggar, innerdörrar, lister, smygar, fönsterbänkar, kök, kommoder, innertrappa).
 • Leverans och montering av fönster- och dörrbleck vid murade ytterväggar.
 • Ventilationsdragning av frånluftsventilation.
 • Erforderlig inklädnad av ventilationskanaler, VA-rör, golvvärmefördelare.
 • Montering av 45 mm skivisolering på vindsbjälklag under perioden 15 september till 31 mars.
 • Montering av glidskydd, taksteg, nockräcken, nocköglor, snörasskydd och utvändig taklucka.
 • Fuktmätning i betongplatta innan golvläggning.
 • Uppgjutning vid golvvärmefördelare samt montering av skvallerrör så att eventuellt utläckande vatten syns utanför fördelaren.
 • Montering av kapitalvaror. Eventuell omhängning av kyl- och frysdörrar enligt köksritningen.
 • Montering av centraldammsugare, rörsystem och sugdosor enligt levererantörens ritning. Sugdosorna placeras i höjd lika vägguttag.
 • Montering av duschväggar.
 • Montering av brandvarnare.

Varor som tillhandahålles

 • Entreprenören är skyldig att förvara, täcka och skydda materialet enligt Trivselhus anvisningar.
 • Entreprenören skall också kontrollera godset och reklamera saknat eller skadat gods direkt till transportören eller leverantören, och skall alltid noteras på fraktsedeln.
 • Reklameras inte material inom föreskriven tid får entreprenören ersätta detta.

Övrigt

 • Kontrollavvägning av grund.
 • Montering av anslagsplåtar vid platta på mark.
 • Tillhandahållande och montering av byggnadsställning för stommontaget.
 • Mobilkran på 25 ton vid stommontage ingår. Erfordras större mobilkran prisregleras detta med beställaren.
 • Komplettering av ytterväggspanel, hörn och gips på ytterväggar.

Transport för sidoentreprenörer

 • Entreprenören svarar för lossning och intransporter av material som levereras av beställaren genom Trivselhus och skall monteras av sidoentreprenör.

Uppvärmning och uttorkning

 • Entreprenören skall ombesörja att byggnaden uppvärms och att nödvändig uttorkning sker.
 • Entreprenören tillhandahåller avfuktare.

Slutrengöring

 • Entreprenören utför in- och utvändig grovstädning.

Lämna ett svar