Bygga hus – steg för steg efter kontrakt

 1. KONTRAKT – besluta entreprenadform.
 2. FINANSIERING – banken beviljar byggnadskreditiv.
 3. RITNINGAR – bygglovs ansökan skickas till kommunen.
 4. BYGGLOV – bygglov beviljas.
 5. KÖK – köksritningar godkänns före slutbeställning.
 6. SLUTLIG BESTÄLLNING – slutbeställningsavtal upprättas. Samtliga val av till exempel innerdörrar, trägolv, vitvaror, färg på takpannor och badrumsinredning är gjorda. Efter att den slutliga beställningen har gjorts kan inga ändringar i utförande eller omfattning göras.
 7. LEVERANSDATUM – hus leveransdatum meddelas. Husgrundritning och installationsritningar för el- och VVS tas fram.
 8. FÄRDIGSTÄLLANDE- & BYGGFELSFÖRSÄKRING
 9. BETALNINGSSÄKERHET – så kallade spärrförbindelsen från banken. Beloppet på intyget ska motsvara avtalsbeloppet efter slutlig beställning, plus uppskattade kostnader för eventuell indexuppräkning och extra markarbeten.
 10. PRODUKTION – tillverkning av huset startar på husfabriken.
 11. TEKNISKT SAMRÅD – på kommunen med kontrollansvarige som upprättat en så kallad kontrollplan.
 12. BYGGSTARTMÖTE – byggledaren/säljaren går igenom praktiska detaljer och bestämmer en tidplan för bygget – och inte minst, ett inflyttningsdatum.
 13. BYGGANMÄLAN – innan byggnadsarbetena påbörjas krävs normalt att byggherren gör en bygganmälan. Bygganmälan ska göras minst tre veckor före beräknad byggstart.
 14. HUSLEVERANS – efter utsättning kan arbetet med mark och grund starta. Några veckor senare kommer den första leveransen från husfabriken.

Lämna ett svar