Vad det gäller byggfelsförsäkringar

…..så vet ni vad….de funkar inte…OK.

Du måste som konsument teckna en byggfelsförsäkring om du ska bygga ett nytt småhus eller om du ska utföra andra arbeten som kräver byggnadslov. Försäkringen gäller i tio år.

Även fritidshus omfattas av lagen. Kravet är emellertid inte absolut, det är upp till varje kommun att avgöra om det behövs en byggfelsförsäkring.

Lagen (1993:320) tillkom först för flerbostadshus. I sin nuvarande form, som alltså även omfattar enfamiljshus och fritidshus i de flesta kommuner, har lagen gällt sedan 1 januari 2005.

Det är endast två försäkringsbolag som erbjuder försäkringen: Gar-bo Försäkrings AB och AB Bostadsgaranti.

”Regeringen slopar byggfelsförsäkringen” Affärs Världen

Lämna ett svar