Dags att skriva kontrakt

När man köper och säljer hus skriver man på två gånger. Först skrivs köpekontrakt – och en tid senare köpebrevet. Köpekontraktet innehåller pris, fakta om huset och överenskommelsen om tillträdesdag. När köpekontraktet signeras betalas handpenning, ofta tio procent av husets pris. Om köparen av någon anledning vill dra sig ur köpet är det handpenningen som står på spel, givetvis beroende på orsaken till varför köpet avbryts.

Huset undersöks av besiktningsman som köparen anlitar. Det är den som köper huset som har undersökningsplikt. Du behöver inte ge ersättning i efterhand för fel som borde ha upptäckts vid en besiktning. Besikningsmannen genomför en besiktning och sammanfattar en riskanalys av husets brister. Kontroll av fasader, tak, väggarna, grundkonstruktion, våtutrymmen, kök och fönster. Det eventuella brister som hittas vid besiktningen är köparens ansvar att följa upp. Köparen kan inte kräva ersättning i efterhand för fel. Besiktningsman kostar ca 7.000 kr

Tips: I köpekontraktet har du möjlighet att friskriva dig från de fel besiktningsmannen har påpekat i undersökning av huset.

Lämna ett svar