Produktionskostnadskalkyl

Innan du skriver på något avtal om att bygga hus, har du rätt att få en individuellt anpassad kalkyl för produktionen och finansieringen och boendekostnaden.

Kalkylen ska vara skriftlig.

Riktlinjerna är utarbetade av Konsumentverket och Svensk Trähusindustri och ansluter till marknadsföringslagen.

Vid överträdelse mot dessa riktlinjer kan Konsumentverket ingripa. I första hand försöker verket komma till rätta med problemet genom underhandskontakter. Skulle inte det fungera kan Konsumentombudsmannen/KO låta domstol pröva åtgärden, alternativt själv utfärda ett informations- eller förbudsföreläggande.

Att på förhand veta vad det kostar att bygga ett småhus är omöjligt. En kalkyl ska vara upprättad av en sakkunnig. Den omfattar produktionskostnaden, som brukar delas upp i tomtkostnad och byggnadskostnad samt övriga kostnader. En kalkyl ska även omfatta finansiering och boendekostnader. I förhållande till hela produktionskostnaden är merkostnaderna för ett energismart småhus marginella. Dessutom ger dessa åtgärder lägre drifts- och underhållskostnader, vilka påverkar boendekostnaden på ett positivt sätt. Att investera i ett energismart småhus betalar sig på några få år. En realistisk kalkyl bör innehålla kostnader för oförutsedda händelser under byggskedet.

I samband med en kostnadskalkyl för ett småhus får man inte glömma bort kostnader, som
• lagfart (1,5 % av köpeskillingen för tomten + fastavgift f n 825 kr)
• Pantbrev & gravitationsbevis (2 % av tecknat belopp/lånesumman)
• Utdrag nybyggnadskarta (ca 5.000 kr)
• Bygglov (ca 50.000 kr)
• Färdigställandeförsäkring (ca 25.000 kr)
• Kontrollansvarig enligt PBL (ca 20.000 – 35.000 kr)
• Besiktningsman (ca 6.000 – 8.000 kr)
• Energideklaration av certifierad energiexpert (ca 5.000 kr)
• Utsättning lantmäterikostnader (ca 20.000 – 25.000 kr)
• Anslutningsavgifter till el (ca 20.000 – 130.000 kr)
• Anslutningsavgifter till VA (ca 80.000 – 130.000 kr)

Kostnader i form av avgifter till stat och kommun är en icke oansenlig del av produktionskostnaden för ett småhus. Siffror inom är uppskattade riktvärden.

Prodkostnkalkyl – HUSplaner

Klicka på länken och öppna kalkylen med Microsoft Excel.

Lämna ett svar