Fast eller löpande pris på entreprenad?

Rent spontant vill man ha fastpris eftersom man då vet exakt vad man får betala och det kan vara positivt så att man inte får några överraskningar…

..men vid fastpris tar entreprenören ofta till lite extra, ibland t.o.m. en rejäl marginal för att inte gå back på jobbet.

Vad är en normal eller vanlig marginal på fast pris?
Marginal för fastpris entreprenader så ligger det generellt på runt 12% av det bedömda priset.

Sammanfattningsvis:
Det bästa och enklast för alla är fast pris på arbetstimmar, netto på material, och ett entreprenadarvode på 10% på materialet + moms, där entreprenören visar fakturan på materialet, det är viktigt att varje tillfälle redovisas, nerlagda arbetstimmar måste vara rätt.

Fast pris kan vara bra om du vill veta exakt vad du vill betala, MEN räkna med att det oftast blir dyrare och se till att avtala kring ALLT som ska ingå!

Tips:
Kontrollera vad leverantörens beskrivning och avtalsvillkor säger om index. Anges det att priset är fast och inget nämns om index får inte detta tillkomma.

Om index är avtalat är det vanligt att det finns en fastprisperiod på sex till nio månader. d.v.s. sker leverans inom denna tid efter avtalstillfället så tillkommer inte indexkostnad. Basmånad för indexuträkningen brukar vara den månad då fastprisperioden utgår. Slutmånad för index är den månad då arbetet utförs/faktureras.

Det är SCB som administrerar indextabellerna och kan lämna uppgift om indextalen.

Indexökningen har den senaste tiden varit 2-3 % på årsbasis.

Lämna ett svar