Grundläggning – platta på mark

En av de vanligaste grundkonstruktionerna idag är helgjuten betongplatta på mark. En metod som kan användas på alla typer av mark. Marken måste först vara horisontell, så i vissa fall kan sprängning, vid berg och pålning, vid lös mark bli nödvändiga som förberedelse.

Fördelarna med platta på mark är att den är en bra ekonomisk lösning, betongen är tät mot inträngande radon och att det är en snabb metod. En annan fördel är att betongplattan även bildar golv i byggnaden. Nackdelar är att slarv och fel i konstruktionen kan innebära att fukten tränger upp till plattan underifrån med besvärliga konsekvenser. Se tidigare inlägg om tvättad makadam.

Platta på mark som grundläggningsmetod lämpar sig först och främst för hus som värms upp året om. En bra och noggrann utförd dränering är viktig. Dräneringsrören läggs utanför husgrunden i botten av dräneringslagret. Det är också viktigt att dräneringen underhålls, som till exempel att brunnar rensas och att dräneringen läggs om vart tjugonde år. Vatten som kommer i kontakt med grundläggningen sugs annars upp i plattan och leder till fuktproblem.

Att gjuta en platta omfatta följande moment; Markförberedelser genom utsättning av byggnadens läge och höjd, montering av kantelement (L-element), armering och härdning.

Kostnaden för att gjuta en betongplatta innefattar en rad olika saker. Först och främst har du såklart en kostnad för själva betongen. Därefter tillkommer kostnader som rör övrigt material: kantbalk, cellplast, armering, VVS, schakt- och dräneringsmaterial, och eventuellt golvvärme.

Därefter tillkommer kostnaden för själva arbetet kring läggningen av husgrunden.

Uppskattad materialkostnad
Om man ska börja med att uppskatta materialkostnaderna från stora byggvaruaffärer som Beijer och BYGGmax, kommer priserna se ut ungefär så här

Isolering, cellplast: 100 kr per kvm med 100 millimeter cellplast.
Betong (självkompakterande/lättflytande): mellan 160 och 170 kr per kvm.
Armeringsmatta: priset varierar beroende på kvalitet, men en vanlig matta kostar cirka 70 kr per kvm.
Kantelement: 250 kr per meter.
Betong för kantbalk: 40 kr per meter.
Armeringsjärn: varierar stort mellan 75 och 125 kr per meter.
Golvvärme: cirka 80 kr per kvm, inklusive värmeslang och rörhållarskenor.
Mindre material (armdistanser, cellplastspik etc.): cirka 30 kr per kvm.

Offert för betongplatta
Så här såg offerten för betongplatta ut,  en platta på 141,3 + 57,7 =  199 kvm av standardkvalitet och en genomsnittlig prisnivå på markentreprenörens arbetskostnad:

Materialkostnad 170.000 kr (199 kvm x 850 kr)
Arbetskostnad 109.450 kr (199 kvm x 550 kr).

Totalt pris betongplatta på mark: 279.450 kr (material+arbete)

Trivselhus kalkyl huvudbyggnad 178.043 + 70.000 kr för 1 ton massor/kvm packat och klart + sidobyggnad 82.650 = 260.693 kr

.

GRUNDLÄGGNING

Sockelelement mm
◦ På makadam monteras 400×600 mm isolerade kantelement vid hus och gäststuga.

Isolering

 • Cellplastisolering 300 mm tjocklek med hållfasthetsklass enligt principritning eller grundkostruktionsritning under betongplattan till bostadshus.
 • Cellplastisolering 300 mm tjocklek med hållfasthetsklass enligt principritning eller grundkonstruktionsritning under betongplattan till fristående sidobyggnad.
 • Tjälissolering utvändig för vinkällare.

Betongarbeten

 • Gjutning av grundplatta utföres enligt grundritning med detaljer med 200 mm armerad betong, inklusive erforderlig formsättning, armering och underliggande isolering mm.
 • Armering och betongkvalietet enligt principritning eller grundkonstruktionsritning.
 • Betonggolv med platta på mark utföres som enskiltgjutning (utan finsats) med erfoderlig kvalitet och jämnhet för golvbeläggning direkt på betonggolvet. Tolerans enligt tabell 4 f3.DC/-1. Undergolv Klass A i AMA98. I våtutrymmen eller liknade med golv-brunn utföres fall mot brynnen. Bakfall får ej förekomma!
 • Golvvärmerör, som ingår i Trivselhusleverans monteras av rörentreprenör, Ingjutes efter samråd med denne.
 • Altan plintar och montering av 1 st takpelare som upplag för balk vid överbyggnad vid entré, enligt grundritning, inklusive stolphållarbeslag.
 • Fall, ingjutningar, ursparingar och liknade enligt grundplan.

Utvändig stödmur mm

 • Kantbalk typ L enligt konstruktionsritning (fasad mot norr).

Gäststuga/garage förråd

 • Gjutning av grundplatta utföres enligt grundritning med detaljer med 200 mm resp 100 mm armerad betong, inklusive erforderlig formsättning, armering och underliggande isolering mm.
 • Grundplatta till gästhus/garage
 • Garage/förråd utföres med detaljer, stålslipat golv.
 • Bakfall får ej förekomma!

Vinkällare

 • Fyllning av kant runt grund och vinkällare med betong.

Begär alltid in offerter från flera olika firmor och jämför deras referenser, deras priser och vad de erbjuder, innan du väljer vem som ska anlägga din betongplatta.

Lämna ett svar