Handläggning av bygglov

När bygglovsansökan är komplett, skickar byggnadsnämnden ut ett mottagningsbevis till dig, från den dagen har byggnadsnämnden 10 veckor på sig att fatta ett beslut i ärendet.

Handläggaren bedömer om ansökan följer planbestämmelserna och om utformningen och placeringen är lämplig för platsen med hänsyn till stads- och landskapsbilden och natur- och kulturvärdena.

Vi väntar…väntar o väntar!!

Lämna ett svar