Grundentreprenör

Det finns två huvudtyper av husgrunder krypgrund och platta på mark. Krypgrunder innebär att huset inklusive bottenbjälklag vilar på grundmurar en bit ovanför markytan. För att undvika hög fuktighet i kryprummet krävs god ventilation i krypgrunderna. Platta på mark består av en betongplatta som gjuts på isolering direkt på marken och utgör således grunden för huset samt fungerar som bottenbjälklag.

I vårt fall tillhandahåller Trivselhus en måttsatt grundplan, principritning samt lastnedräkning. Grundentreprenören ansvarar för grundkonstruktionen och tar fram de handlingar som de anser sig behöva.

 

PLATTA PÅ MARK

  • Kantbalk typ L eller enligt konstruktionsritning.
  • Cellplastisolering i tjocklek enligt entreprenadkontrakt med hållfasthetsklass enligt principritning eller grundkonstruktionsritning under betongplattan till bostadshus
  • Cellplastisolering i tjocklek enligt entreprenadkontrakt med hållfasthetsklass enligt principritning eller grundkonstruktionsritning under betongplattan till fristående sidobyggnad.
  • 100 mm armerad betong. Armering och betongkvalitet enligt principritning eller grundkonstruktionsritning. Stålglättad i rum med lamellgolv eller plastmatta.
  • Fall, ingjutningar, ursparingar och liknande enligt grundplan.

Plintar mm.
Plintar, plintplattor, fundament och liknande enligt grundplan och principritning eller grundkonstruktionsritning.

Klicka på checklistan så öppnas den i större format.

 

Lämna ett svar