Väntar och längtar och Hoppas !!

Utsättningspinnar men föreslagen sockelhöjd är på plats. Möte på tomten med John Börjesson bygglovsarkitetk och Torbjörn Ziegler bygglovschef på Båstads kommun.

Hur behåller man hoppet?

Regler skiljer sig mellan kommuner. I vissa kommuner är fylla upp högre än 0,5 m bygglovspliktiga och ska framgå av situationsplanen, i andra utgår man från befintliga tomtmark. Mao det skiljer nog en hel del mellan olika kommuner.

Om man läster mellan raderna så framgår det att på en kuperad tomt är det ganska svårt att få fram en exakt medelhöjd. Det går ju inte att mäta varje liten avvikelse, dessa går ju dessutom att justera med lite fyllning, men gör en hyfsad uppskattning så funkar det nog.

Med hot om klimatförändringar kommer havet att stiga och om havet stiger måste kommunerna rita om alla sina kartor!

Jag har förstås ändå inte gett upp hoppet om att få terrassera tomten.

Större under har skett.

– Hoppet är det sista som överger oss!

Se tidigare inlägg med foto & beskrivning av terrassering med stödmurar

Lämna ett svar