Kakel- & klinkerentreprenör

Material & föreskrifter
  • Plattstorlekar enligt entreprenadkontrakt.
  • En materialleverans av en leverantör till byggarbetsplatsen ingår. Eventuella fraktkostnader utöver detta prisregleras med beställaren.
  • För arbeten i våtrum skall Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, följas.
Läggning/Sättning
  • Rak sättning och läggning av kakel och klinker med ljusgrå fogmassa och plastlist vid ytterhörn ingår.
  • Kakling av fönstersmygar och fönsterbänkar i wc/dusch och bad ingår. OBS! Gäller inte vid runda fönster.
Klinker på golv i klädvård, wc, wc/d & bad.
  • Fall till golvbrunnar spacklas. Rostfritt lock till dessa ingår.
Klinkersockel
  • Klinkersockel sätts på eventuella gjutklackar för rörgenomföringar.
Kakel på vägg i wc/d & bad
  • Takhöjden är 2,4 meter.
  • Trummor på vägg som skall sättas med kakel och ej är med på huvudritning, prisregleras med beställaren.

Lämna ett svar