Målningsentreprenör

INVÄNDIG MÅLNING
Entreprenören ska omgående meddela beställaren om byggnadsdel, som han ska behandla, inte fyller kraven för att ett fackmässigt resultat ska erhållas med föreskriven behandling. Påbörjad behandling av en yta är liktydigt med att underlaget godkänts av entreprenören.

Entreprenören ska utföra all erforderlig täckning av golv, skåp, dörrar mm före arbetets påbörjande.

Entreprenören målningsbehandlar synliga kapytor och bättrar eventuella skador på industriellt målade lister, skåpluckor mm.

Målningsbättring ska ske efter justeringsarbeten.

Innertak

  • Innertak utföres enligt YBG klass QT3 som uppfyller kraven på målad standardyta i innertak (YBG = Yrkesmässig behandling av gipsskivor).
  • Innertak ytbehandlas enligt HUS AMA 08 kod 56-03512, 2 ggr spackling skruvhål, iläggning pappersremsa, 2 ggr skarvspackling, grundning, 2 ggr strykning.
  • Innertak i bad, wc/d, klädvård, bastu och liknande utrymmen utföres vattenavvisande, klass VA.

Innerväggar

  • Innerväggar utföres enligt YBG klass QV3 som uppfyller kraven på målad standardyta på väggar, normala krav på ytjämnhet, skarvar kan vara synliga i släpljus (YBG = Yrkesmässig behandling av gipsskivor).
  • Innerväggar ytbehandlas enligt HUS AMA 08 kod 56-03502, 2 ggr spackling skruvhål, iläggning pappersremsa, 2 ggr skarvspackling, uppsättning tapet.

Lister & snickerier

  • Golvlist, foder, eventuella klossar, karmar, valvöppningar, omfattningar ytbehandlas enligt HUS AMA 08 kod 66-04710, grundning, i- och påspackling, 2 ggr strykning.

YBG – Yrkeksmässig Behandling av Gipsskivor

Vad är AMA och hur används det?

Lämna ett svar