I förra veckan damp räkningar ner på drygt en halv miljon kronor

Betalning sker enligt betalningsplan
Vanligaste är att man betalar efterhand som bygget blir klart i enlighet med en i förväg fastställd betalningsplan.

10 % av alla delsummorna skall innehållas tills bygget är färdigställt och har genomgått en godkänd slutbesiktning.

Betalningsplanen kan se ut såhär:

Mark- & grundentreprenad

 • Färdiggjuten platta och utvändigt dagvatten och dränering klart 300.000 kr (varav 10% 30.000 innehålls) 270.000 kr betalas

Byggentreprenad

 • Stommontering utförd 20%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Tät byggnad, utvändiga byggnadsarbeten färdigställda (tak tätt samt fönster och ytterdörrar monterade) 14%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Innerväggar/Skivor monterade på en sida av innerväggarna och glespanel för innertak monterad 15%,  (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Byggnadsarbeten fram till målningsförberett hus utfört 10%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Samtliga byggnadsarbeten färdigställda inför slutbesiktning 15%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Godkänd slutbesiktning belopp som innehållits (minus värdet för eventuella besiktningsanmärkningar som betalas efter åtgärdande)

Elentreprenad

 • Rördragning utförd 70%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Elinstallation färdigställd 30%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Godkänd slutbesiktning belopp som innehållits (minus värdet för eventuella besiktningsanmärkningar som betalas efter åtgärdandet)

Putsentreprenad

 • Läcktning och stotec mineral ventecskivor monterade. 30%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Putsarbeten färdiga 70%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Godkänd slutbesiktning belopp som innehållits (minus värdet för eventuella besiktningsanmärkningar som betalas efter åtgärdande)

VVS entreprenad

 • Golvvärmerör och VA-rör lagda i platta inför gjutning och provtryckning 25%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Invändig rördragning för VVS utförd och provisorisk värme inkopplad 30%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • VVS-installation färdigställd 45%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Godkänd slutbesiktning belopp som innehållits (minus värdet för eventuella besiktningsanmärkningar som betalas efter åtgärdande)

Målningsentreprenad

 • Underarbeten för invändig målning utförda, material levererade 50%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Invändig målning utförd 50%, (varav 10% på fakturan innehålls)
 • Godkänd slutbesiktning belopp som innehållits (minus värdet för eventuella besiktningsanmärkningar som betalas efter åtgärdande)

Viktigt är att beloppen är rimliga och motsvarar det arbete som faktiskt utförts. Viktigast är att betala i efterskott och hålla inne de lagstadgade 10% för att kunna rätta till fel i samband med slutbesiktningen.

Lämna ett svar