Ny plan- & bygglag

Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. I den nya lagen finns det en del förändringar kring byggprocessen.

Lagen innebär bland annat att:
• Kommunens handläggningstid snabbas upp.
• Krav på kontrollansvarig och kontrollplan införs.
• Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök på byggen.
• Kommunens roll i byggprocessen blir tydligare.

Boverket Ny plan- och bygglag

Lämna ett svar