Söka bygglov

Hur går ansökan till och vad krävs egentligen för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt? Ett bygglov tar allt från några veckor till 2,5 månad. Var ute i god tid och sök ditt bygglov!

Handlingar till bygglovsansökan
Det är väldigt viktigt att skicka med rätt och kompletta handlingar vid en bygglovsansökan. Dessutom ska de vara fackmannamässigt utförda, vilket innebär att de ska vara professionellt gjorda.

 

Kommunens krav på ansökningshandlingarna

  • Komplett ifylld ansökningsblankett via internet, mittbygge
  • Situationsplan. I skala 1:400 eller 1:500. Här ska du redovisa alla nuvarande och tilltänkta byggnader måttsatta från fastighetsgränserna. Situationsplanen ska alltid ritas på ett kartunderlag en s.k. nybyggnadskarta som bl.a. anger tomtstorlek, mått och anslutningspunkter för el, vatten och avlopp. De kan du beställa via kommunens kart/GIS-avdelning eller alternativt Lantmäteriet.
  • Fasadritning. Skala 1:100. Planritning. Skala 1:100. Här ska man redovisa funktioner, mått och byggnadsytor (BYA).

Sektioner. Sektionsritningar som visar genomskärning av byggnaden i skala 1:100.

OBS! Tänk på att skicka in alla ritningar och bilagor med en gång. På det viset spar du både tid och pengar. Handläggningen går snabbare, speciellt om din ansökan följer bestämmelserna i detaljplanen.

Vad händer sen?
När kommunens byggnadsnämnd fått in anmälan, kallar de till ett tekniskt samråd. Där går vi igenom ärendet tillsammans med dig, den kontrollansvariga och eventuellt andra berörda parter.

Lämna ett svar