Plåtdetaljer

Vattenavrinning och övriga plåtdetaljer anpassas till färg på takpannor, fönster, fasad och stil på huset. Vi har valt en silverfärg som påminner om galvaniserad plåt.

De flesta färdigtillverkade plåtdetaljerna tillverkas i lackerad stålplåt och vanligen i kulörerna svart, rött och vitt. Specialbeställer du dina plåtdetaljer kan du själv välja mellan galvad stålplåt, målad eller omålad, titanzinkplåt, koppar eller aluplåt.

PLÅTDETALJER TILL TAK
Plåtdetaljerna på en vanlig villa kan vara följande:

Vindskivebleck: För att inte vinden ska få tag i de yttersta raderna med takpannor krävs rätt monterade vindskivor av plåt.
Fotplåt: Löper från takpanna ner i hängränna.
Huvar: På tak förekommer ofta ventilationshuvar av plåt för till exempel avloppsventilation.
Anslutningar: Mellan skorstensfoten och taket behövs en anslutning av plåt.

VATTENAVRINNING
Till plåtdetaljer för vattenavrinning, takavvattningssystem, räknas hängrännor, stuprör, deras anslutningar och andra tillbehör såsom fästanordningar, rännkrokar med mera. Hängrännor skyddar bland annat husets fot, eller källarvåning, mot vatten som på sikt kan leda till skador.

Hängrännan monteras med en minsta lutning på 5 mm per meter. Till hängrännan ansluts ett stuprör som avslutas med en vinkel som kastar ut regnvattnet från huset. På vissa tak möts två delar av taket och bildar det som kallas fören ränndal. En ränndal är en lätt vinklad plåt där vattnet från två takfall rinner ihop.

FÖNSTER OCH DÖRRAR
För att undvika röta i träfasader, dörrar och fönster krävs bleck som håller vätan från att rinna ner mot träet över och under fönster och dörrar.

JA… Det är smart att måla bakom plåtdetaljerna innan de monteras!

Tror att jag kommer åt att måla bakom hängrännorna. Annas är det ju inte särskilt mycket besvär att plocka ner dem. Stuprör kommer jag utan problem bakom. Det är bara fästena i så fall som jag måste plocka bort. Vindskivelist målar jag så långt jag kommer åt…

Lämna ett svar