Slutbeställning & tillval

Nu är slutbeställningen lagd på lådan. Det var sista möjligheten till ånger. Men bygget har ju redan påbörjats och anläggningsarbetena på tomten är nästan avklarade och flera entreprenörer redan upphandlade. Vi köp av monteringsfärdigt hus är det vanligt att slutbeställning sker i samband med att bygglovet. Innan slutbeställningen skrivs under ska samtliga ritningar gås igenom och eventuella ändringar göras, köksritning med offert ska vara klar.

I slutbeställningen ska anges vilka golv och väggytor som ska bekläs med keramiskt material eftersom det behövs förstärkningar i konstruktionen. Materialval gällande kakel, klinker och målning kan däremot göras med entreprenören. Valen bör dock vara klara senast i samband med 1:a leverans (stommen).

Egna inköp?
Om er husleverantör inte har det du önskar kan du med fördel göra egna inköp av material. Om du gör inköpen via en entreprenör ansvarar denna då för garantier, leverans i rätt tid och inte minst mottagning av leverans inklusive eventuella transportskador. Väljer du istället att leverera visst material själv, finns det några saker att tänka på! Vid slutbeställningen vill husleverantören ha en teknisk beskrivning/skiss/måttsättning över det ni valt att själva leverera. Den bifogas sedan slutbeställningen och utgör underlag för anpassning av huvudritningar.

Det är ni som ansvarar för att materialet levereras ut till byggplatsen i rätt tid och mängd. Skulle försenad leverans eller felleveread vara orsaka arbetsstopp blir ni betalningsansvariga för detta. Försenad leverans kan också förskjuta färdigställandetiden. Det är viktigt att ni informerar entreprenören om vilket material ni väljer att leverera utanför leveranser från husentreprenören.

Du ansvarar för att materialet vid leverans placeras ut i rätt rum i huset, exempelvis kakel/klinker eller badrumskommod i badrummet.

Om du önskar att utföra delar av entreprenaden själv eller via egen entreprenör, gäller i stora delar samma som ovan avseende arbetsstopp och färdigställandetid.

Produktionskostnadskalkyl genomgår kontroll. Förändringar från avtalet samtliga kostnader för materialval och entreprenad uppdateras.

Originalhandlingarna slutbeställningen och godkända huvudritningar undertecknas.

När du gör tillval och ändringar i samband med slutbeställningen beträffande material, planlösning osv. är det viktigt att alla överenskommelser sker skriftligt! Annars riskerar du att det uppstår tvist om vad avtalet omfattar.

När slutbeställningen är insänd kan inga ändringar göras!

Efter det att du får orderbekräftelsen på slutbeställningen har du 8 dagar på dig att återkomma med eventuella anmärkningar.

Lämna ett svar