Söka hustillverkare

Bland det viktigaste när man väljer hustillverkare är att noggrant ta reda på vad som egentligen ingår i leveransen, både material och arbete. Välj en hustillverkare med gott rykte och sunda finanser! För att undvika en byggfirma som man köper hus av som går i konkurs och man står kvar med ett halvfärdigt hus helt utan garantier.

Vi satt med massor av olika kataloger och tittade på planlösningar om de passade våra husplaner. Det var inget lätt jobb, men det slutade med att vi valde att titta närmre på Firskarhedenvillan, Sköna Hus, Sävsjö Trähus och Trivselhus.

Det underlättar att gå systematiskt till väga därför tog vi hjälp av denna lista med kriterier som sammanställts utifrån våra husplaner. Vi har beslutat oss för delad entreprenad där vi upphandlar och skriver avtal för t.ex. grundläggning, installation av vinkällaren och kakelsättning.  Vi ska bygga ett 1,5 plans L-hus med putsad fasad med ryggåstak.


Totalentreprenad, delad entreprenad eller generalentreprenad?

TOTALENTREPRENAD
Då ansvarar en enda entreprenör för hela bygget, från ritning till färdigt hus. Det är viktigt att exakt veta vad man vill ha och hur det ska se ut.

DELAD ENTREPRENAD
Du skriver avtal med varje företag som är inblandade – ett med VVS, ett med elinstallatören, ett med golvläggaren o.s.v. Viktigt att kontroller att leverantörerna ger 10-årigt konsumentskydd och att en entreprenör är helhetsansvarig.

GENERALENTREPRENAD
Du har avtal med en arkitekt att sköta projekteringen* och generalentreprenad med en byggmästare om att bygga huset enligt ritningar. Då ansvarar generalentreprenören för allt utom projektering. En risk kan vara att det kan bli svårt att utreda vem som ansvarar för vad om något går fel.

Mer om hustillverkarnas bolag…
Leta omdömen och kommentarer på nätet… Fråga vänner och bekantar om de känner någon som byggt med husleverantören.

Fiskarhedenvillan
Medan andra småhusföretag säljer byggsatser som sätts ihop inomhus i fabriker, bygger Fiskarhedenvillan sina hus av förkapat virke direkt på plats. Antalet färdigställda Reg. Småhus var 418 st 2009 och 521 st 2008. Det man bör tänka på om man inte väljer att bygga nyckelfärdigt med deras samarbetspartner, är att det är en lösvirkesbyggsats och kan därför kräva en del extra jobb med mottagning av delleveranser etc. Första veckorna kommer många delleveranser som krävde traktor avlastning med ganska kort framförhållning. Med flexibla hantverkare kan man under byggandet göra mindre justeringar som man kanske missat under ritningsstadiet.

Sköna Hus
Antal färdigställda Reg. Småhus 30 st 2009 (15 st 2008). Hmm, törs nog inte chansa på att det är ett bra företag. Det känns tryggare att välja ett större företag med högre kassalikviditet och soliditet.

Sävsjö Trähus
Sävsjö Trähus är ett litet företag antal färdigställda Reg. Småhus 57 st 2009 (82 st 2008) bygger nisch är att anpassa huset så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Detta komplicerar framtagnings-processen av husen samt ökar risken för uppkomsten av reklamationer.

Trivselhus
En villa från Trivselhus innebär kvalitet, design och en hög standardutrustning, där exempelvis en bergvärmepump ger låg energiförbrukning. Tillsammans med en husdesigner ges möjlighet att skiss ett helt unikt hus, anpassat efter familjens förutsättningar och tomtens beskaffenhet. Antal färdigställda Reg. Småhus ca 400 st 2009 och 567 st 2008.

Det är enkelt att kontrollera olika bolag på denna sida Alla Bolag du kan även ladda ner årsredovisningar från bolagen här. Du kan även jämföra prestanda hos olika hustillverkare på denna sida Jämförelse Hustillverkare

Efter den här analysen föll Sköna Hus bort. Kvar finns Firskarhedenvillan, Sävsjö Trähus och Trivselhus. Till dessa husleverantörer sändes noggrann specifikation av vårt husprojekt med utförliga materialval och hus skiss för att de skulle ge offerter som var enkla jämföra.

Lämna ett svar