Fasadstilar

PUTS VS TRÄPANEL

Många nybyggda hus som har byggts med putsade fasader har drabbats av stora fuktskador.

Bör man undvika putsad fasad?
Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP har genomfört en studie som omfattade 821 byggnader. Mätningarna visade att 55 procent av dessa hade så stora fuktskador att minst en vägg måste byggas om.

De flesta skador har orsakats av att vatten har trängt in vid otätheter. Infästning av stuprör och lampor, balkonger och skärmtak är några exempel på detaljer som har varit svåra att få täta.

SP:s slutrapport om putsade fasader.

Underhåll av putsad fasad?
Putsar man det översta skiktet med färgad puts så behöver man aldrig måla om huset… det räcker ju att tvätta av dammet…

Träpanel kan vara liggande, stående med lockbrädor eller lockläkt.

Hur ofta behöver man måla ett trähus?

Ett täckmålat hus bör målas om ca vart 5:e till var 10:e år. Vissa sidor av huset, t.ex. södersidan, kan behöva målas oftare än norrsidan.

Vad kom vi fram till?

Puts kräver mindre underhåll än en träfasad.
Puts är dyrare.

Prisskillnad – olika fasader? På vårt hus skulle putsat kosta 300.000 kr extra.

Lämna ett svar